بررسی مطالب عملی
 

نمرات باقی مانده ا علام شد

درس اصول شکل دهی فلزات دانشگاه جامع کوشا

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

23

یاسر قاضی

1

21

سنایی هنگامه

2

19.5

محمدزاده حسین

3

19

عالم طلب اسماعیل

4

18.5

خوانین زاده

5

18

موحدی نادر

6

18

قره زاده شربیان

7

17

قربانی نژآده مهدی

8

15

نوشی فر سعید

9

14.5

فلاح رضا

10

14.5

حسنلو علیرضا

11

14

محبی ابولفضل

12

14

محمدیان داریوش

13

14

چینی شقایق

14

13.5

اسدی افسانه

15

13.5

کمند لو زهرا

16

13

فرامرزی علیرضا

17

12

اولویه علی رضا

18

12

جدیدی سحر

19

12

حیدریه احمد

20

12

جعفری معصومه

21

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در جمعه شانزدهم تیر 1391  |
 

تعداد از نمرات درس اصول شکل دهی دانشگاه کوشا اعلام می گردد

بقیه نمرات تا روز شنبه فردا اعلام می گردد

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

18

دلگشاد علیرضا

1

16

اسمی رضا

2

16

نیک رفتار براتعلی

3

15.5

شکری عطا

4

15

یتامه حسین

5

14

معارف وند مهدی

6

12

صفایی محسن

7

11

نوری زاده آزاده

8

11

جدی فلاح

9

11

مشهدی میثم

10

10

امام جمعه فرهاد

11

10

نعمت الهی بهمن

12

10

اسدالهی اسماعیل

13

10

فکری مهدی

14

9

پور منصوری محسن

15

9

عبداله پور مجید

16

9

عبدی جلال

17

9

نوروزی علی

18

9

بیابانی حسین

19

9

رزاقی مقداد

20

9

تقی جویی

21

8.5

صنیع پی ناصر

22

8.5

قرشی فاطمه

23

8

حنیفه علی

24

8

محمودی محمد

25

8

ملامحمدی معراج

26

7

نظری مجتبی

27

7

هداوند بنیامین

28

6.5

جهانشاهی ملیحه

29

6

معصومی ندا

30

5.5

ابراهیمی فتا مجتبی

31

5.5

بخش پور سمیه

32

5

جعفری محمد

33

5

یاراحمدی علی

34

5

خانعلی داود

35

5

دانا روح اله

36

5

مهدی حمید رضا

37

3.5

سلامتی پیله ور

38

3

کلانتری قزوینی

39

2.5

زمانخانی مصطفی

40

2

آقاحسینی محمد

41

2

بختیاری داوود

42

1.5

راستاک داود

43

0.25

ایراونی سعید

44

0.25

خسروی علی

45

0.25

رضاپور بهزاد

46

0.25

مختاری کامران

47

0.25

جوکار امیر

48

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در جمعه شانزدهم تیر 1391  |
 
نمرات درس اجزا 2 لیسانس ساخت تولید ضمن تشکر از زحمات دانشجویان و کسب نمرات مناسب اعلام می گردد نمراتی که بالاتر از 20 داده شده در نهایت 20 رد می کردد و صرفا جهت اطلاع می باشد

شماره

نام و گروه

نمره نهایی

1

قاضی یاسر

23

2

محمد زاده حسین

21

3

خوانین زاده

20.75

4

عالم طلب اسماعیل

20.25

5

سنایی هنگامه

20

6

قربانی مهدی

19.5

7

قره زاده شهرام

19

8

نیک فطرت خیرالنسا

19

9

شقایق چینی

19

10

دلشاد علیرضا

18

11

معارف وند مهدی

18

12

شکری عطا

17

13

یداله یتامه

17

14

اسدالهی اسماعیل

16

15

اسمی رضا

16

16

محمدیان داریوش

15

17

مشهدی علی

15

18

نوری زاده آزاده

15

19

کمند لو زهرا

15

20

آودوکیچ آسمیر

14

21

نماز جمعه فرهاد

13.5

22

قرشی فاطمه

13

23

اسدی افسانه

12.5

24

اولویه علیرضا

12

25

جدی فلاح

12

26

جعفری معصومه

12

27

معصومی ندا

12

28

آقا حسینی محمد

11

29

ابراهیمی فتا مجتبی

11

30

خانعلی داوود

11

31

دانا روح اله

11

32

رضاپور بهزاد

11

33

عبداله پور مجید

11

34

محمودی دارانی

11

a

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در جمعه دوم تیر 1391  |
 
نمرات درس اجزا 2 لیسانس ساخت تولید ضمن تشکر از زحمات دانشجویان و کسب نمرات مناسب اعلام می گردد نمراتی که بالاتر از 20 داده شده در نهایت 20 رد می کردد و صرفا جهت اطلاع می باشد

شماره

نام و گروه

نمره نهایی

1

قاضی یاسر

23

2

محمد زاده حسین

21

3

خوانین زاده

20.75

4

عالم طلب اسماعیل

20.25

5

سنایی هنگامه

20

6

قربانی مهدی

19.5

7

قره زاده شهرام

19

8

نیک فطرت خیرالنسا

19

9

شقایق چینی

19

10

دلشاد علیرضا

18

11

معارف وند مهدی

18

12

شکری عطا

17

13

یداله یتامه

17

14

اسدالهی اسماعیل

16

15

اسمی رضا

16

16

محمدیان داریوش

15

17

مشهدی علی

15

18

نوری زاده آزاده

15

19

کمند لو زهرا

15

20

آودوکیچ آسمیر

14

21

نماز جمعه فرهاد

13.5

22

قرشی فاطمه

13

23

اسدی افسانه

12.5

24

اولویه علیرضا

12

25

جدی فلاح

12

26

جعفری معصومه

12

27

معصومی ندا

12

28

آقا حسینی محمد

11

29

ابراهیمی فتا مجتبی

11

30

خانعلی داوود

11

31

دانا روح اله

11

32

رضاپور بهزاد

11

33

عبداله پور مجید

11

34

محمودی دارانی

11

a
|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در جمعه دوم تیر 1391  |
 

شماره

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی پس از اعمال نمودار

1

ابراهیم پور اعظم

8.5

2

اسدی سبا

12

3

اسلامی مذهب فرشاد

12

4

اسمعیلی کلیجی حسن

12

5

اکبری جلال

11.25

6

اکبری داود

18

7

امین خاکی خدیجه

1.5

8

انوری پریسا

1.5

9

اوسطی طاهره

غایب

10

بابایی علی

3

11

بادافراه امین

0.25

12

باقرولوجردی حمید

7.25

13

بهادرنیت مرجان

 =SUM(RIGHT) 6.25

14

بیات اسماعیل

1.5

15

پرویزی ابولفضل

17

16

پیشه مریم

4

17

جعفری ادریس

1.5

18

حاجیلو محمد

18.75

19

حسینی سید مهدی

4.5

20

محسن حیدرپور

5.5

21

خدایی لیلا

13.5

22

دبدبه مریم

 =SUM(RIGHT) 7.25

23

رزاقی فرد شیما

2.25

24

رضالو مهدی

5.5

25

ساختمانی سارا

19

26

ستاری زهرا

20

27

سلمانی مریم

17

28

شکری علی

12

29

شمس الیاس

19.25

30

صادقی سعید

12

31

عسگری پور مجید

14.5

32

بشگابی وحید

13

33

قربانی حق هستی

2

34

گودرزی عصمت

12

35

محمودی عزیز

17

36

مددی پگاه

7

37

مغانی سمیه

12

38

میرگلی امیر

9

39

نوری عباس

12.25

40

میکی سیامک

6.5

41

علی پور بابک

3.5

42

ابراهیم احمدی

12.5

43

مهدی مرادی

10.5

44

عبدالله عسگری

غایب

45

سهیل افشار

2

46

ابولقاسمی علیرضا

11.25

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

شماره

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی از 20

1

قهرمانلو مرتضی

20

2

مصباح علی

20

3

نوابی سارا

20

4

مددی پگاه

19.75

5

تویسرکانی حسن

19.25

6

دری زهرا

19.25

7

شجاعیان مائده

19

8

شفیعی سارا

19

9

صادقی مهدیه

19

10

عاملی بهاره

19

11

قنبریان مهدیه

19

12

محمدی هانیه

19

13

قاسمی میثم

18.75

14

باقری حمید

18.5

15

رحیم پور سعید

18.5

16

گودرزی عصمت

18.5

17

فرامرزی فاطمه

18.25

18

ساختمانی سارا

18

19

بابایی علی

17.75

20

بهادرنیت مرجان

17.75

21

دبدبه مریم

17.75

22

عسگری مجید

17

23

ترکندی حمید

16.5

24

قربانی هستی

16.5

25

علی شیری هرا

16

26

باقیان جلیل

14.75

27

حیدر پودر محسن

14.5

28

نوری عباس

14

29

واشقانی زهرا

14

30

دکتر صادقی سعید

13.5

31

خسروی تیام

13

32

ندیمی داود

12.5

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

5

آقا حسینی محمد

1

7

اسدالهی اسماعیل

2

13

اسمی رضا

3

6

ایروانی سعید

4

2

بختیاری داوود

5

12

بخش پور سمیه

6

6

بهزاد احمدیه علی رضا

7

12

بیابانی

8

13.5

رمضان تقوی

9

غایب

مژگان چهار دولی

10

2

حسین جعفرپور

11

غایب

حسینی علیرضا

12

13

حیدریه احمد

13

17

خوانین زاده محمد رضا

14

19

دلگشاد غلامرضا

15

9

رزاقی مقداد

16

11

بهزاد پور رضا

17

9

ریسه فرهاد

18

1

زمان خانی مصطفی

19

8

سعیدی محمدعلی

20

2

حسین سلامتی

21

غایب

سلیمانی محمد

22

20

سنایی هنگامه

23

17.5

شکری قوچه عطا

24

غایب

شهبازی مرتضی

25

غایب

صمدی محسن

26

14.5

صنیع پی ناصر

27

10

عبدی جلال

28

5

علی جانی هادی

29

13

فکری مهدی

30

18.5

فلاح رضا

31

20

قاضی یاسر

32

1

قدرتی محمد

33

15.5

قربانی مهدی

34

20

قره زاده شربیان شهرام

35

غایب

کلانتری محمد

36

17

محمدزاده حسین

37

10.5

محمدیان داریوش

38

12

مشهدی علی

30

14

ملامحمدی معراج

40

13

مهدی حمیدرضا

41

1

موسوی سید رسول

42

3

نوروزی علی

43

4

هداوند بنیامین

44

16.5

یتامه حسین

45

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

نمره

نام و نام خانوادگی

ردیف

10

آزاده نوری زاده

1

7

شقایق یگانه

2

7

سعید نوشی فرد

3

6.5

روح الرضا

4

6

علیرضا حسنلو

5

6

نادر موحدی

6

6

پوررمضانی

7

5

هنگامه سنایی

8

5

کامران مختاری

9

5

پور منصوری

10

4

سید اسماعیل عالم طلب

11

4

ابولفضل محبی

12

4

فاطمه قریشی

13

4

محمد جعفری

14

3

علی حنیفه

15

2

سحر جدیدی

16

2

محسن صفایی

17

2

بنیامین حلوایی

18

1

زهرا کمندلو

19

1

علی خسروی

20

1

تقی خان قلی

21

0.1

محسن غفاری

22

0.1

بهمن نعمت الهی

23

0.1

مجتبی نظری

24

0.1

فکری

25

0.1

داود خانعلی

26

0.1

مژگان چهار دولی

27

0.1

سمیه بخش پور

28

0.1

ندا معصومی

29

0.1

خیری

30

0.1

افسانه اسدی

31

0.1

ناصر صنیع پی

32

0.1

محمد محمودی

33

0.1

مجید عبداله پور

34

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

ردیف نام دانشجو نمره   1 نوشی فر سعید 99   2 سنایی هنگامه 84   3 موحدی نادر 79   4 نوری زاده آزاده 78   5 نظری محتبی 77   6 صفایی محسن 74   7 صنیع پی ناصر 74   8 حسنلو علیرضا 70   9 نیک رفتار قوچعلی 65   10 راستاک داوود 64   11 پورمنصوری محسن 61   12 جوکار امیررضا 58   13 یگانه شقایق 58   14 جدی فلاح 55   15 عالم طلب اسماعیل 55   16 محبی سید ابولفضل 55   17 بخش پور سمیه 55   18 دانا روح الله 54   19 اسدی افسانه 50   20 مختاری کامران 50   21 جدیدی سحر 46   22 نعمت الهی بهمن 46   23 فرامرزی علیرضا 45   24 جهانشاهی ملیحه 42   25 معصومی ندا 42   26 بی آبی میثم 40   27 حنیفه علی 40   28 قریشی فاطمه 37   29 عبداله پور مجید 35   31 کمندلو زهرا 35   31 جعفری معصومه 32   32 نجاری داوود 28   33 حلوایی بنیامین 27   34 خسروی علی 26   35 پور رمضانی سعید 23   36 یاراحمدی علی 15   37 خیری محمد 10   38 مجتبی ابراهیمی فتا 0 تخلف 39 امام جمعه فرهاد 0 غایب 40 جعفری محمد 0 تخلف 41 خانعلی داود 0 تخلف 42 دلیریان سعید 0 غایب   غفاری زارع محسن 0 غایب 44 محمودی محمد 0 غایب 45 مددی پیام 0 تخلف 46 یزدانی حامد 0 غایب
|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

نمره از 100

نام خانوادگی و نام

شماره

86

عموزاده مرتضی

1

85

حق روستا جواد

2

82

شیشه ای مرتضی

3

81

مددی علیرضا

4

62

نجفی محسن

5

60

حمد ویسی فرزاد

6

60

عسگری شادی

7

60

زنگی محمد حسن

8

59

محراب خانی حمید

9

54

دنیا دیده فرهاد

10

52

نیکخواه بهرامی پرویز

11

50

نبی منصور

12

46

برخورداری محب علی

13

45

شیری محمد

14

42.5

صادقیان سعید

15

36

زارع پیشه امیر

16

36

تقی خانی گیتی

17

33

خلیلی مهدی

18

33

حسینی شاهد

19

33

عرفان پور حسین

20

32

گودرزی مصطفی

21

29

بیگلری صادق

22

27

علیزاده سعید

23

24

آوندی رسول

24

23

دهقان نیری مرتضی

25

20

وطنچی سیاوش (آفرین)

26

11

طوفان کار میثم

27

3

کوهی قدرت

28

2

مقصودی مصدق

29

2

عبادی بهزاد

30

1

اقتداری آرش

31

0

دهقانی حسین

32

0

بهادری -

33

0

کریمی محمد رضا

34

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

نمره نهایی

نام خانوادگی و نام

شماره

20

عموزاده مرتضی

1

20

مددی علیرضا

2

20

شیشه ای مرتضی

3

19.5

حمد ویسی فرزاد

4

16

حق روستا جواد

5

15

نجفی محسن

6

14

زنگی محمد حسن

7

13

زارع پیشه امیر

8

13

عسگری شادی

9

13

محراب خانی حمید

10

13

صادقیان سعید

11

13

شیری محمد

12

12

آوندی رسول

13

12

نیکخواه بهرامی پرویز

14

12

عرفان پور حسین

15

12

تقی خانی گیتی

16

12

نبی پور منصور

17

12

دنیا دیده فرهاد

18

12

دهقان نیری مرتضی

19

8

گودرزی مصطفی

20

6.75

بهادری بهروز

21

6.5

طوفان کار میثم

22

5.5

خلیلی مهدی

23

5.5

مقصودی مصدق

24

5.25

بیگلری صادق

25

5

برخورداری محب علی

26

4.5

کریمی محمد رضا

27

3.85

عبادی بهزاد

28

3.75

حسینی شاهد

29

3.35

علیزاده سعید

30

1.5

وطنچی سیاوش

31

1

نوروزی مسعود

32

1

کوهی قدرت

33

0.5

اقتداری آرش

34

0.5

منصور زعیم ساجد

35

0

دهقانی حسین

36

0

اکبری محمد

37

0

محمدی الهام

37

0

نوبخت میثم

38

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

نمره نهایی

نمره اولیه

نام و نام خانوادگی

ردیف

20

19.75

مرتضی قهرمانلو

1

19.75

18.5

حسن تویسرکانی

2

19.75

18.5

ساحل شهابیان  2

3

19.75

18.5

هستی قربانی حق

4

19.75

18.5

علی مصباح

5

19

17.75

الهه خسروانی

6

18.75

17.5

ابراهیم امیدی

7

18.75

17.5

فاطمه فرامرزی

8

18.5

17.5

حمید باقرولوجردی

9

18.5

17.25

عباس نوری بازقلعه

10

18.25

17

آیدا عامل

11

18.25

17

مهدیه کهن قنبریان

12

17.5

16.25

میثم قاسمی مورودی

13

17.25

16

حسن اهوارکی

14

17.25

16

مهدیه صادقی مهر

15

17

15.75

سعید رحیم پور نیگجه

16

15.5

14.25

زهرادیواندری

17

15.5

14.25

زهرا علی شیری

18

15

13.75

احمد عین اله زاده

19

14.5

13.25

مریم معمولی

20

14

12.75

عصمت گودزری

21

13.75

12.5

مائده شجاعیان

22

12.25

11

حمید ترکمندی

23

12

10.75

طاهره شعبانی

24

10

10

اکرم اسمعیلی

25

9.75

9.75

بهاره عاملی

26

8

8

سارا ساختمانی زنور

27

7.5

7.5

زهرا واشقانی فراهانی

28

6.5

6.5

محسن حیدرپور شمامی

29

6

6

هانیه محمدی

30

4.75

4.75

تیام خسروانی

31

3

3

سارا شفیعی

32

-

-

پریسا انوری

33

--

-

منصور پورمحمودی

34

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

نمره

نام و نام خانوادگی

شماره

97

زمان زاده هدایت اله

1

73

حیدری چهارده علی

2

71

یعقوبی محمد حسن

3

66

مثنوی خوان حسین

4

56.5

فرخی نمین ام البنین

5

45

پراوند صادقلو فریبرز

6

44

نوری مصطفی

7

42

غفوری نسب محسن

8

41

شایان سعدی مهدی

9

36

رادگودرزی مجتبی

10

36

کرمعلی رسول

11

29

حمید فر حمید

12

29

رضا کاشنده آغمیدی

13

28

مناف زاده محسن

14

26

صالحی سجاد

15

26

میرزایی آرش

16

25

زند علی

17

25

صباحی پور امید

18

24

دیده خانی محسن

19

21

وهابی جولادی امین

20

20

عسگری راد مرتضی

21

20

حمید ابراهیمی

22

19

امام وحید

23

19

قربانی فرشته

24

18

فرامرزی رحیم

25

17

کبیری فرشید

26

5

دادور مرتضی

27

5

میرزایی صادق

28

0

ابراهیم امامی

29

0

شعفی زاده وحید

30

0

قلی زاده حمید

31

0

میر کلبعلی سید حسین

32

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

شماره

نام و نام خانوادگی

نمره نهایی از 100

1

عبدی مقدم حسین

82

2

علی زمانی مجتبی

81

3

کلی وند امیر

72

4

عبدی مقدم محسن

66.5

5

صالحانی یوسفی

61

6

صمدی اسماعیل

58

7

سیفی رضا

52

8

وفا پور امیر

46

9

سید علیرضا میر هاشمی

45

10

شویک لو سعید

45

11

هاشمی میرزاعلی

43

12

خانودری جلیل

43

13

قدیانی غلامحسین

35

14

رستمی بهروز

35

15

نوری محسن

35

16

خوبروپاک محمد

32

17

حسینی محسن

30

18

دهدار مهدی

27

19

مرادی علی

27

20

ذبیحی محمد

24

21

حسینی فرد فریدون

20

22

ولی زاده علی

13

23

شیخ نجفی صمد

12

24

یوسفی رضا

12

25

واحدی سعید

6

26

الهی راد محمد

0

27

اسدی حسین

0

28

تقی خانی وحید

0

29

سیار حسین

0

30

زرگران محمد

0

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 

شماره

نام و نام خانوادگی

میان ترم

کلاسی

پایان ترم

نهایی

1

رزمجو محسن

4.55

3

15

22.55

11

پرویزی ابولفضل

2.5

1.5

13.75

17.75

2

شمس الیاس

4.1

1

12.25

17.35

8

انصافی موحد

2.75

1

13.5

17.25

3

ستاری زهرا

3.65

1.5

11

16.15

5

حاجیلو محمد

3.2

1.5

10.5

15.2

7

اکبری داوود

2.95

1.75

10.5

15.2

9

اسحقی زاده سیمین

2.55

3

9.5

15.05

14

احدی الهه

2.05

1

11

14.05

4

اسلامی سبا

3.5

2

8.5

14

12

بابایی علی

2.45

3.5

8

13.95

13

محمد خانی سمیرا

2.3

0.7

10

13

16

صادقی سعید

3

1

9

13

6

خدایی لیلا

3.2

1

8

12.2

10

سلیمانی سمانه

2.55

1

7.5

11.05

20

صمغی شهریار

2.5

1

7

10.5

19

عربی هادی

2

1.5

6.25

9.75

15

مددی پگاه

1.4

1.5

4.25

7.15

17

مغانی سمیه

0

0.6

2.75

3.35

21

کریمی مژده

0

0.5

0

0.5

18

صلاحی احمد

0

0

0

0

|+| نوشته شده توسط Amir Mahyar Khorasani در پنجشنبه یکم تیر 1391  |
 
 
 
بالا